Ceyhun TOPÇUOĞLU Kişisel Web Sitesi

Terminal, Uçbirim, Konsol, Komut Satırı Nedir ?

Komut satırı (veya komut satırı arayüzü), bir bilgisayar kullanıcısının, belli metinleri (komutları) girerek, bilgisayarla iletişime geçmesini sağlar. Komut satırı arayüzleri; konsol, kabuk, terminal veya uçbirim diye de adlandırılır.

Komut satırı, kullanıcıya herhangi bir grafiksel arayüz sunmaz bunan yerine kullanıcının metin kipinde bilgisayarla iletişime geçmesini sağlar. İşletim sistemi veya yazılıma göre komutlar değişebilir. Örneğin bir dizini listelemek için MS-DOS’ta “dir” ( Directory kelimesinden gelmekte)  komutu kullanılırken UNIX benzeri terminallerde “ls”  (List kelimesinden gelmekte) komutu kullanılır.

 

Bazı Windows OS Komutları

ASSOC                      Dosya uzantısı ilişkilendirmesini görüntüler ya da değiştirir.
ATTRIB                    Dosya özniteliklerini görüntüler ya da değiştirir.
BREAK                     Uzatılmış CTRL+C denetimini ayarlar ya da temizler.
BCDEDIT                Önyükleme yüklemesini denetlemek için önyükleme veritabanındaki  özellikleri ayarlar.
CACLS                      Dosyanın erişim denetim listelerini (ACLs) görüntüler ya da değiştirir.
CALL                        Bir başkasından bir toplu iş programını çağırır.
CD                            Geçerli dizinin adını değiştirir ya da görüntüler.
CHCP                        Etkin kod sayfası numarasını görüntüler ya da ayarlar.
CHDIR                     Geçerli dizini değiştirir ya da görüntüler.
CHKDSK                 Bir diski gözden geçirip durum raporu verir.
CHKNTFS              Önyükleme sırasında disk denetimini görüntüler ya da değiştirir.
CLS                         Ekrandakileri siler.
CMD                        Windows komut yorumcusunun yeni bir kopyasını başlatır.
COLOR                   Varsayılan konsol arka plan ve ön plan renklerini ayarlar.
COMP                      İki dosya ya da dosya kümesinin içeriğini karşılaştırır.
COMPACT             NTFS bölümündeki dosyaların sıkıştırmasını gösterir ya da yapar.
CONVERT               FAT birimleri NTFS’ye dönüştürür. Geçerli sürücüyü dönüştüremezsiniz.
COPY                        Bir ya da birden çok dosyayı bir başka konuma kopyalar.
DATE                        Tarihi görüntüler ya da ayarlar.
DEL                           Bir ya da birden çok dosyayı siler.
DIR                          Bir dizindeki dosya ve alt dizin listesini görüntüler.
DISKCOMP              İki disket içeriğini karşılaştırır.
DISKCOPY               Bir disketin içeriğini diğerine kopyalar.
DISKPART                Disk Bölümleme özelliklerini görüntüler ya da yapılandırır.
DOSKEY                   Komut satırı düzenler, Windows komutu geri çağırıp makro oluşturur.
DRIVERQUERY       Geçerli aygıt sürücü durumunu ve özelliklerini görüntüler.
ECHO                       İletileri görüntüler ya da komut yankısını açar ya da kapatır.
ENDLOCAL             Bir toplu iş dosyasındaki çevre yerelleştirmesini sonlandırır.
ERASE                     Bir ya da birden çok dosyayı siler.
EXIT                        CMD.EXE programından (komut yorumcusu) çıkar.
FC                            İki dosyayı ya da dosya kümesini karşılaştırıp aralarındaki farkı görüntüler.
FIND                       Bir dosyada ya da dosyalarda bir metin dizesini arar.
FINDSTR                Dosyalarda dize arar.
FOR                        Dosya kümesindeki her bir dosyada belirli bir komutu çalıştırır.
FORMAT               Windows’da kullanmak üzere bir diski biçimlendirir.
FSUTIL                  Dosya sistem özelliklerini görüntüler ya da yapılandırır.
FTYPE                   Dosya uzantısı ilişkilendirmesinde kullanılan dosya türlerini görüntüler ya da değiştirir.
GOTO                   Bir toplu iş dosyasında, Windows komut yorumlayıcısını etiketli bir satıra yöneltir.
GPRESULT           Makine ve kullanıcı için Grup İlke bilgisini görüntüler.
GRAFTABL          Grafik modunda, Windows’un dile özgü karakterleri görüntülemesini sağlar.
HELP                    Windows komutları için Yardım bilgisi sağlar.
ICACLS                Dosyalar ve dizinler için ACL’leri görüntüler, değiştirir, yedekler veya geri yükler.
IF                          Bir toplu iş dosyasındaki koşullu işlemleri uygular.
LABEL                  Bir diskin birim etiketini oluşturur, değiştirir ya da siler.
MD                       Bir dizin oluşturur.
MKDIR                Bir dizin oluşturur.
MKLINK             Sembolik Bağlantılar ve Sabit Bağlantılar oluşturur
MODE                 Bir sistem aygıtını yapılandırır.
MORE                 Çıktıyı bir defada ekranda görüntüler.
MOVE                 Bir ya da birden çok dosyayı bir dizinden diğerine taşır.
OPENFILES        Bir dosya paylaşımı için uzaktaki kullanıcıların açtığı dosyaları görüntüler.
PATH                   Çalıştırılabilir dosyalar için bir arama yolu görüntüler ya da  ayarlar.
PAUSE                 Bir toplu iş dosyasının işlemesini askıya alıp ileti görüntüler.
POPD                   Geçerli dizinin PUSHD tarafından kaydedilen eski değerini geri yükler.
PRINT                 Bir metin dosyasını yazdırır.
PROMPT             Windows komut istemini değiştirir.
PUSHD               Geçerli dizini kaydedip değiştirir.
RD                       Dizin kaldırır.
RECOVER          Bozuk ya da hasarlı bir diskten okunabilir bilgiyi kurtarır.
REM                   Toplu iş dosyalarındaki ya da CONFIG.SYS’deki açıklamaları  (notlar) okur.
REN                    Dosyaları yeniden adlandırır.
RENAME            Dosyaları yeniden adlandırır.
REPLACE           Dosyaları yenisiyle değiştirir.
RMDIR               Dizin kaldırır.
ROBOCOPY      Dosyaları ve dizin ağaçlarını kopyalamak için kullanılan gelişmiş yardımcı program
SET                     Windows çevre değişkenlerini görüntüler, ayarlar ya da kaldırır.
SETLOCAL       Toplu iş dosyasındaki çevre değişikliklerinin yerelleştirmesine başlar.
SC                      Hizmetleri (arka plan işlemleri) görüntüler ya da yapılandırır.
SCHTASKS       Bir bilgisayarda çalışacak komut ve programların zamanlamasını yapar.
SHIFT                 Toplu iş dosyasındaki değiştirilebilir parametre konumunu değiştirir.
SHUTDOWN      Makinenin yerel ya da uzaktan uygun şekilde kapanmasını sağlar.
SORT                  Girişi sıralar.
START                Belirli program ya da komutu çalıştırmak için ayrı bir pencere açar.
SUBST                Bir yolu bir sürücü harfiyle ilişkilendirir.
SYSTEMINFO     Makineye özgü belirli özellik ve yapılandırmaları görüntüler.
TASKLIST          Hizmetler de dahil olmak üzere çalışan tüm görevleri görüntüler.
TASKKILL         Çalışan bir işlem ya da uygulamayı kapatır ya da durdurur.
TIME                   Sistem saatini görüntüler ya da ayarlar.
TITLE                  CMD.EXE oturumu için pencere başlığını belirler.
TREE                  Bir sürücü ya da yolun dizin yapısını grafik olarak görüntüler.
TYPE                  Bir metin dosyasının içeriğini görüntüler.
VER                   Windows sürümünü görüntüler.
VERIFY             Windows’a, dosyalarınızın diske doğru yazıldığını doğrulayıp doğrulamamasını bildirir.
VOL                   Disk birim etiketi ve seri numarasını görüntüler.
XCOPY             Dosya ve dizin ağaçlarını kopyalar.
WMIC               Etkileşimli komut kabuğu içindeki WMI bilgisini görüntüler.

 

Bazı Linux OS Komutları

 

1)mkdir = mkdir [OPTION] DIRECTORY = make directory, sizin için bulunduğunuz dizinde klasör yaratır. option kısmı için

-m yetki izinlerini ayarlar 777(chmod) dur ilk 7 root, ikinci 7 user üçüncü 7 grup içindir. 7 2′lik tabanda 111′e denk geldiği için rw gibi izinleri ifade eder

-v yaptığı işlemin ayrıntısını verir.

-p /ahmet/a/b/c eğer ilgili ahmet-a-b dizinleri yoksa onlarıda oluşturur

2)cd = klasör değiştiri
cd klasorismi yazdığınızda ilgili klasöre gidecektir
cd yazdığınızda root’a yeni deskop’a gelecekdir
cd.. yazarsanız ise bir alt klasöre inecektir.

3)mv = klasörün ismini değiştirir

4)pwd = klasörün tam konumunu gösterir

5)rmdir =klasörü silmek için
rm-r eğer klasörün içi boş değilse; bu komut ile klasörü ve klasörün içindeki herşeyi silersiniz

6)chown root /var/run/httpd.pid = klasörün kime ait olduğunu değiştirir

7)chmod 777 dosyaismi =izin listesini değiştirir

chmod -R 777 klasorismi

8)ls =dosya listelemeye yarıyor

-a=gizli dosyaları sakla

-d=şuanki klasörü listele

-F=klasörleri / olarak dosyaları * olarak göster

-g= izinleri göster

-i=inode numberini göster

-l= ayrıntılar ile listele

-R=tüm alt klasörleri listele

-t =zaman göre sırala

9)cp = dosyayı yada klasördeki tüm dosyaları kopyalamayı sağlar

cp – myfile yourfile =örnek kullanım

cp -i myfile yourfile = eğer dosyan açıkca üstüne yazmadan önce bekelyecektircp-i /data/myfile = dosyayı başka bir klasöre yazmak için

cp -dpr eskiklasor yeniklasor = eski klasördeki tüm dosyaları yeni klasöre yazdı

9)ln -s mevcutdosya kisayolismi= Kısayol Oluşturur

10) clear = terminal ekranını temizler

11)sleep 10s= terminali uyku durumuna getiriyor

12)top = şuan çalışan uygulamaları ve işlemci-ram kullanım miktarlarını verir.

13) ps aux= ile tüm çalışan uygulamaları öğrenilir

14) kill id = ps aux ile öğrendiğimiz uygulamaları durdurmak için

killall program = o programla ilgili tüm process’leri kapatır

15) w = şuanki user ve özelliklerini verir

16) ping host = bir domain veya ip adresine ping atabilirsiniz

17) ctrl c = mevcut terminal işlemini terminate eder

18) reboot = sistemi yeniden başlatıyor

19) shutdown -r minutes = sistemi belli bir dakika sonra kapatıyor

20)su = kullanıcı değilimi su root veya su db2inst1 gibi (root’tan kullanıcıya geçerseniz cd ile klasörü güncellemeniz gerekmektedir)

21) free=boş memory alanını vb gösterio

22)finger username = userin özelliklerin verio

Kaynakça

http://www.debianhelp.co.uk/commands.htm

Arama Kelimeleri : terminal konsol nedir (21)
Admin Hakkında
Kocaeli Üniversitesinde Mekatronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Nefes Doğa ve Kamp Grubu yöneticisi. #Camping #Vb.net #C# #SolidWorks #PHP #SQL #WebSecurity #ComputerSecurity... Ayrıntılı bilgi için tıklayın


Bir Yorum Yazın

Doğrulama Kodu : (Verilen işlemde boş bırakılan yeri doldurun) * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.